Sta!

Systemisch coachen

Systemisch coachen is de één-op-éénvariant van systemisch werk en richt zich vooral op de omgeving, traumatische gebeurtenissen en je(familiaire) achtergrond. Je wordt niet alleen als individu gezien, maar ook als iemand die onderdeel uitmaakt van verschillende systemen. De aandacht is erop gericht om je naar jouw problemen te laten kijken in relatie tot de systemen waar jij deel van uitmaakt en jouw specifieke ervaringen. 

Lees meer

Samen met de jou wordt gezocht naar verborgen patronen en dynamieken uit de familie van herkomst, partnerrelatie(s), of werkomgeving en naar mogelijkheden om die hanteerbaar te maken. Ook wordt gekeken naar mogelijke gevolgen van traumatische gebeurtenissen voor jouw functioneren, hoe je daar meer inzicht in kunt krijgen. Systemisch coachen is een diepwerkende vorm van coaching. Het effect is vergelijkbaar met dat van een opstelling.

Het doel van systemisch coachen is om zicht te krijgen op de interacties van jou met jouw systemen en de samenhang met de coachvraag. Er wordt gekeken welke positie je hebt ingenomen en welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn ontstaan. Onderzocht wordt hoe je weer meer in je eigen kracht kunt komen. Door het erkennen en integreren van herkomst en verbinding openen zich nieuwe wegen voor veranderingen.

Bij systemisch coachen zijn er drie mogelijke werkwijzen om aan het licht te brengen wat er speelt: opstellingen in het hoofd (door visualisatie), opstellingen met vloerankers en tafelopstellingen.

Ervaringen cliënten:

  • Na vijf jaar opleiding osteopathie was ik gezakt voor mijn mondeling eindexamen! Help, wat nu...! Ik was er behoorlijk van de kaart van.
    Mijn medestudente waarmee ik samen het examen aflegde had het schitterend gedaan. Wat straalde zij een rust uit. Ik zag haar de tijd nemen om rustig te graven in haar kennis en zo alsnog tot verrassend goede antwoorden te komen.
    Dit wou ik ook. Ze vertelde mij over Rob en hoe hij haar had begeleid. Hij had onder andere met EMDR gewerkt, en aangezien ik zo van de kaart was van dit niet gehaalde examen, meende ik dat wat stress release een goede meerwaarde kon zijn voor mijn herkansing.
    Samen ging ik met Rob aan de slag en hoewel ik gedacht had in 1 keer alles op te lossen, gaf hij me aan dat het beter was om het over 4 beurten te spreiden. Dit was een goede beslissing. We gingen op zoek waarom ik me kleiner opstelde op het examen en blokkeerde. Ik had namelijk het idee dat ik wel over voldoende kennis beschikte om het eindexamen te halen. Het omgaan met autoriteit en wat hiervoor nodig was kwam vooral naar boven bij mij. O ja, dit is een herkenbaar thema! Eén voor één begon Rob een aantal patronen in mijn leven helder te maken en hoe ik daarbij wel of niet tot mijn kracht kom. Super interessant. Met EMDR werkten we op stress release van het examen en hij gaf me ook handvaten mee om tijdens het examen weer in mijn kracht te komen. Met succes. Mijn eindexamen was jammer genoeg geen hoogvlieger, maar toch voldoende om af te studeren als osteopaat. Dank je wel Rob voor je werk, niet alleen voor de meerwaarde naar mijn examen toe, maar voor het laten zien hoe ik in mijn kracht kan gaan staan in mijn gehele leven op zich.
  • Rob heeft mij in een gesprek geholpen om een gevoel naar boven te halen dat 45 jaar verstopt was en onbewust mijn leven verstoorde. Dat vond ik heel verrassend en bijzonder. Vervolgens hebben we twee EMDR sessies gedaan, die uitermate effectief waren. Omdat ik het eerst niet geloofde heb ik vele malen getest of het gevoel werkelijk weg was en ook Rob heeft het met mij getest. Ik begrijp er niets van, maar voel me sindsdien veel lichter, er is echt een last van me afgevallen. Had ik die stap maar eerder genomen.
  • Het was een voorrecht om cliënt van Rob te zijn! Het heeft me zoveel inzichten, helderheid, rust en ruimte gebracht. Iedere sessie leidt tot diep voelen en een plek geven aan dat wat is. Rob begeleidt dit op een professionele, vakkundige en doorleefde wijze. Daarnaast biedt hij ruimte, veiligheid en warmte! Kortom: Een aanrader voor iedereen!
  • Tijdens de gesprekken met Rob de Leeuw voelde ik me op mijn gemak. Hij kan goed luisteren en hij weet de goede vragen te stellen op het goede moment. De EMDR heeft mij geholpen om negatievere gedachtes om te buigen naar positievere gedachtes. Om dit toe te passen in je dagelijkse leven is soms lastig. Dat vraagt om oefening.

Back to Top