Sta!

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een bijzonder effectieve therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld, onjuiste bejegening of een geweldsincident. Het is een techniek die naadloos aansluit bij systemisch coachen. EMDR en systemisch werken kunnen beide zowel face to face als online.

Lees meer

Waarvoor is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. EMDR is ook effectief voor de behandeling van minder ernstige traumatische gebeurtenissen als een afwijzing of een slechte beoordeling.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat het met de ogen volgen van bewegingen. De therapeut zal steeds vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties.

Wat zijn de te verwachten effecten?

Door EMDR verliest de herinnering haar kracht en emotionele lading. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Ook kan het zijns dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Waarvoor is EMDR nog meer geschikt?

Er is steeds meer bewijs dat emotioneel beladen herinneringen en beelden ook een belangrijke rol spelen bij andere klachten zoals chronische pijn, depressie, eetstoornissen, verslavingen, psychose en faalangst. Om deze reden wordt EMDR bij deze problemen en stoornissen steeds vaker toegepast, meestal als onderdeel van een breder behandelplan.

Vooral ook de combinatie met een systemische aanpak maakt dat je meer inzicht krijgt in de belangrijkste redenen waarom een bepaalde gebeurtenis traumatisch werd voor jou. Zo kan worden voorkomen dat een vergelijkbare gebeurtenis in de toekomst zal leiden tot een psychotrauma. Deze combinatie werkt dus preventief werken en kan je sterker maken.

Ervaringen: 

Rob heeft mij in een gesprek geholpen om een gevoel naar boven te halen dat 45 jaar verstopt was en onbewust mijn leven verstoorde. Dat vond ik heel verrassend en bijzonder. Vervolgens hebben we twee EMDR sessies gedaan, die uitermate effectief waren. Omdat ik het eerst niet geloofde heb ik vele malen getest of het gevoel werkelijk weg was en ook Rob heeft het met mij getest. Ik begrijp er niets van, maar voel me sindsdien veel lichter, er is echt een last van me afgevallen. Had ik die stap maar eerder genomen.

Tijdens de gesprekken met Rob de Leeuw voelde ik me op mijn gemak. Hij kan goed luisteren en hij weet de goede vragen te stellen op het goede moment. De EMDR heeft mij geholpen om negatievere gedachtes om te buigen naar positievere gedachtes. Om dit toe te passen in je dagelijkse leven is soms lastig. Dat vraagt om oefening.

Back to Top