Sta!

NET

Narratieve Exposure Therapie, afgekort “NET”, is een kortdurende behandeling, die specifiek is ontwikkeld  voor de behandeling van PTSS, en vooral PTSS ten gevolge van meervoudige schokkende  gebeurtenissen gedurende het leven. Bij NET staat de levensgeschiedenis van de cliënt centraal. In de behandeling wordt na uitgebreide psycho-educatie een levenslijn op de grond uitgelegd. Vervolgens wordt de levenslijn langsgelopen door het bespreken van de belangrijkste  levenservaringen.

Lees verder:

Waarvoor is NET bedoeld?

Net is vooral bedoeld als therapie voor mensen met ernstige PTSS als gevolg van meervoudige schokkende  gebeurtenissen gedurende het leven.

Hoe gaat NET in zijn werk?

De behandeling bestaat uit een combinatie van exposure en narratieve therapie. Een touw symboliseert de levensloop van de patiënt. Voor elke traumatische gebeurtenis legt de patiënt langs dit touw een steen, voor leuke gebeurtenissen legt hij wat een kunstbloem neer. In de volgende sessies wordt de client gevraagd om zijn levensloop - het touw - mentaal te volgen. Bij elke steen of kunstbloem krijgt de patiënt opdracht de traumatische- of leuke gebeurtenis intensief te bespreken en zo te herbeleven.

Wat zijn de te verwachten effecten?

Door het opnieuw vertellen van de ervaringen treedt gewenning op en zullen de klachten - waaronder slaapproblemen, prikkelbaarheid, schrikreacties en ongewenste herbelevingen - afnemen.

Er is veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van NET en hieruit blijkt dat NET een effectieve behandeling is.

Back to Top